Zamówienie publiczne w 3 krokach

Dzięki artykule zamawiający dowiedzą się jak zamyślać zamówienia publiczne ażeby zrealizować je w sposób w najwyższym stopniu skuteczny i ustrzec się zarzutu podziału.

Czytaj więcej

Ustawa Prawo zamówień

Ustawa Prawo zamówień

Prawidłowa realizacja zadań publicznych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego () sprawia wiele problemów obu stronom umowy partnerskiej. Niejasne przepisy – w połączeniu z niewystarczającym przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem osób, jakie mogłoby zaangażować się w projekt – sprawiają, że polskie instytucje i firmy rzadko decydują się na taką formę współpracy. Dzięki tej artykule dowiedzą się, jakże sprawnie i efektywnie wyzyskiwać, unikając błędów na poszczególnych etapach realizacji projektów. Autor radzi m.in., jakim sposobem wybrać należytego partnera prywatnego, ratyfikować korzystną na rzecz obu stron umowę partnerską i prawidłowo podzielić zadania i ryzyko pomiędzy partnerów przedsięwzięcia. Odpowiada przy tym na pytania:- Jakie przedsięwzięcia mogą być realizowane w zakresie ?- Jak sprawdzić, innymi słowy informacja inwestycja będzie opłacalna w formule ?- Czym różni się od koncesji na roboty budowlane i usługi dodatkowo od klasycznej prywatyzacji?- Jakie środki ochrony prawnej przysługują partnerom prywatnym?- Jak wybrać właściwy model realizacji projektu i najważniejszy rodzaj płatności?- Jakie kryteria oceny ofert są stosowane w ? Opracowanie jest skierowane do osób zajmujących się przygotowaniem i prowadzeniem planów, kierowników jednostek sektora finansów publicznych i przedstawicieli firm zainteresowanych współpracą z sektorem publicznym w toku.

Konsorcjum Praktyczne wskazówki

Konsorcjum Praktyczne wskazówki

Artykuł wszechstronnie ujmuje zagadnienia teoretyczne i rzeczowe spojone z systemem zamówień publicznych w Polsce. Artykuł uwzględnia najnowszą nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych Artykuł, z dn. r., wprowadzającą w oddaleniu idące przemiany w sposobie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a zarówno w zasadach wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej. Autor odnosząc się do ww. nowelizacji, jaka dostosowała prawo polskie do dyrektyw UE, omawia tak jak oryginalne unormowania unijne w tym zakresie. Lektura uwzględnia zarówno stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych, a podobnie orzecznictwo zespołów arbitrów i sądów powszechnych. Artykuł adresowany jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych, szczególnie do osób zajmujących się przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia, w jaki sposób również osób ubiegających się o nie. Prezentowana stanowisko obejmuje orzeczeń Zespołów Arbitrów, Sądów Okręgowych oraz Sądu Najwyższego, które mogą być przydatne przy stosowaniu także rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych artykułów prawa zamówień publicznych. Orzecznictwo zostało pogrupowane tematycznie, z racji z jakiego powodu wyszukiwanie orzeczeń, w obszarze interesującym czytelnika, staje się szybkie i sprawne. Lektura skierowana jest do przedstawicieli zamawiających i wykonawców, sędziów, arbitrów oraz wszystkich, jacy zajmują się zawodowo zamówieniami publicznymi.

Dokumenty zamówieniach publicznych

Stosowanie nowych przepisów w przypadku Prawa zamówień publicznych zawsze wi...

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego

Uchwalenie nowej dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych oraz obowiązek je...

100 odpowiedzi zapytania

Artykuł o zamówieniach publicznych jest przeznaczona dla wszystkich uczestnik...

Czym się zajmujemy

Artykuł wszechstronnie ujmuje zagadnienia teoretyczne i rzeczowe spojone z systemem zamówień publicznych w Polsce. Artykuł uwzględnia najnowszą nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych Artykuł, z dn. r., wprowadzającą w oddaleniu idące przemiany w sposobie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a zarówno w zasadach wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej. Autor odnosząc się do ww. nowelizacji, jaka dostosowała prawo polskie do dyrektyw UE, omawia tak jak oryginalne unormowania unijne w tym zakresie. Lektura uwzględnia zarówno stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych, a podobnie orzecznictwo zespołów arbitrów i sądów powszechnych. Artykuł adresowany jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych, szczególnie do osób zajmujących się przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia, w jaki sposób również osób ubiegających się o nie. Prezentowana stanowisko obejmuje orzeczeń Zespołów Arbitrów, Sądów Okręgowych oraz Sądu Najwyższego, które mogą być przydatne przy stosowaniu także rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych artykułów prawa zamówień publicznych. Orzecznictwo zostało pogrupowane tematycznie, z racji z jakiego powodu wyszukiwanie orzeczeń, w obszarze interesującym czytelnika, staje się szybkie i sprawne. Lektura skierowana jest do przedstawicieli zamawiających i wykonawców, sędziów, arbitrów oraz wszystkich, jacy zajmują się zawodowo zamówieniami publicznymi.

Bądźmy w kontakcie

W celu skontaktowania się z nami wypełnij i wyślij formularz.