Akcyza

  • Regulamin polityką rachunkowości
    Regulamin polityką rachunkowości
    Dodany: 2020-04-19 | Kategoria: Akcyza | Komentarze: 0

    Regulamin polityką rachunkowości. W lekturze kompleksowo wyjaśniono zadania ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetki od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych opłaty pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym także niepodatkowych opłaty budżetowych. Czytelnik pozna zasady naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji odsetek oraz możliwości udzielania ulg w ich zapłacie. Autor strony www wskazuje tak jak okoliczności, w których jednostki.


Top