Audyt

 • Audyt i co to kontrola zarządcza cel
  Audyt i co to kontrola zarządcza cel
  Dodany: 2020-06-04 | Kategoria: Audyt | Komentarze: 0

  Audyt i co to kontrola zarządcza cel artykułu o kontroli zarządczej jest wyobrażenie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej także praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej. W trakcie artykułu o kontroli zarządczej poruszone zostaną materie wchodzące w zakres kontroli zarządczej, standardy i cele kontroli.


 • Controlling czy audyt energetyczny jest obowiązkowy
  Controlling czy audyt energetyczny jest obowiązkowy
  Dodany: 2020-06-03 | Kategoria: Audyt | Komentarze: 0

  Controlling - czy audyt energetyczny jest obowiązkowy audyt ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jak dodatkowo sformułować alternatywne koncepcje podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa. Ma również za koniec wyszkolić słuchaczy praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) dodatkowo kluczowymi wskaźnikami efektywności.


 • Audyt zamówień i jaka kwota zamówienia publiczne i
  Audyt zamówień i jaka kwota zamówienia publiczne i
  Dodany: 2020-05-25 | Kategoria: Audyt | Komentarze: 0

  Audyt zamówień i jaka kwota zamówienia publiczne i elektroniczna rodzaj prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przygotowanie, przebieg, problemy praktyczne, opinie UZP i orzecznictwo KIO. Od kilku miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.


Top