Controlling czy audyt energetyczny jest obowiązkowy

Controlling  czy audyt energetyczny jest obowiązkowy

Controlling - czy audyt energetyczny jest obowiązkowy audyt ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jak dodatkowo sformułować alternatywne koncepcje podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa. Ma również za koniec wyszkolić słuchaczy praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) dodatkowo kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI). Audyt dostarczy także znajomości odnośnie do efektywnego budżetowania i istoty tworzenia biznesplanów, również dla całego przedsiębiorstwa, w jaki sposób też szczególnych przedsięwzięć. Cel wpisu o audycie: zrozumienie poprzez uczestników istoty controllingu jako jednego z systemów zarządzania przedsiębiorstwem, przekonać uczestników, że controlling nie polega na permanentnym konstruowaniu i analizowaniu raportów lecz na doskonaleniu procesów biznesowych, wykazanie różnicy pomiędzy analizą finansową a controllingiem, gdzie controlling w swojej istocie nie kończy się na danych finansowych, a swoją domeną mieści wszystkie dane kwantyfikowalne (liczbowe) w przedsiębiorstwie, ukazanie słuchaczom korzyści wynikających z funkcjonowania systemów controllingowych, w jaki sposób dodatkowo przedstawienie alternatywnych koncepcji podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa, szkolnictwo praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami czy audyt wewnętrzny jest potrzebny sukcesu (KCS) również kluczowymi wskaźnikami skuteczności (KPI), przekazanie informacji na temat efektywnego budżetowania i istoty tworzenia biznes planów, również dla całego przedsiębiorstwa, jakże też szczególnych przedsięwzięć. Korzyści dla uczestników wpisu o audycie: kiedy audyt w jst poznanie szerokiego spektrum narzędzi controllingu strategicznego i operacyjnego, nabycie umiejętności „controllingowego myślenia”, zdobycie praktycznej informacji z obszaru optymalizacji procesów, poznanie różnych ujęć kosztowych stosowanych w controllingu, zrozumienie zasad poprawnego budżetowania, zaznajomienie się z koncepcją „zarządzania pozycja budżetem”, pozyskanie informacji z praktycznego stosowania KPI, poznanie struktury biznesplanu i jego roli w firmie. Adresaci wpisu o audycie:, kontrolerzy finansowi, kontrolerzy kosztów, kandydaci na kontrolerów finansowych,, osoby chcące szlifować swoje umiejętności analityczne, kierownicy komórek organizacyjnych, dyrektorzy finansowi, osoby zarządzające finansami, analitycy finansowi wyczekujący poszerzać soje horyzonty.

Top