Inne

 • Umowa umowa deweloperska kto wybiera
  Umowa umowa deweloperska kto wybiera
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - umowa deweloperska kto wybiera notariusza do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, natomiast też do inwestorów, dla jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a podobnie na rzecz deweloperów jako stron umów cesji i.


 • Nowe prawo jak wygląda procedura
  Nowe prawo jak wygląda procedura
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo jak wygląda procedura wezwania naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów albo usług Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co zawiera prawo własności intelektualnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza.


 • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie.


 • Które dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika
  Które dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Które dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika powinny być gromadzone i w jakim zbiorze? jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych również orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji.


 • Pracownik w koronawirus jakie kryteria traktować przy doborze
  Pracownik w koronawirus jakie kryteria traktować przy doborze
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Pracownik w koronawirus jakie kryteria traktować przy doborze pracowników do zwolnień? Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa zarówno w rzeczywistości faktycznej jakim sposobem i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był teraźniejszy w marcu, w czerwcu jest uprzednio.


 • założenia do wieloletniej prognozy
  założenia do wieloletniej prognozy
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  założenia do wieloletniej prognozy finansowej budżetu państwa. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – identyfikacja i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www obejmuje Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych.


 • Schematy księgowań z wyjaśnieniami Podstawą prawną uznawana
  Schematy księgowań z wyjaśnieniami Podstawą prawną uznawana
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Schematy księgowań z wyjaśnieniami. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar uprawnień także obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje.


 • Ewidencja składek na Fundusz Pracy Podstawą prawną
  Ewidencja składek na Fundusz Pracy Podstawą prawną
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Ewidencja składek na Fundusz Pracy. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil upoważnień także obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne reguły ewidencji, specyficzne na rzecz jednostek zaliczanych do.


 • wieloletnia prognoza finansowa ministerstwo finansów to Zbilansowana
  wieloletnia prognoza finansowa ministerstwo finansów to Zbilansowana
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  wieloletnia prognoza finansowa ministerstwo finansów to Zbilansowana Karta Wyników ćwiczenie. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w taki sposób.


 • Legalna pobyt cudzoziemca z uwzględnieniem
  Legalna pobyt cudzoziemca z uwzględnieniem
  Dodany: 2020-06-04 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Legalna pobyt cudzoziemca z uwzględnieniem ograniczonego funkcjonowanie urzędów cudzoziemców wprowadzane uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do także do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców także nowe modele postępowania.


Top