Akta osobowe czy wskazywać formę wykorzystania

Akta osobowe czy wskazywać formę wykorzystania

Akta osobowe czy wskazywać formę wykorzystania urlopu i Celem wpisu na blogu jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych akta osobowe jaka kategoria Osobowych dodatkowo orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie między innymi na pytania czy można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jakim sposobem długo takie zaświadczenie jest aktualne, innymi słowy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna dodatkowo jak prawidłowo wykreślić z akt pracowniczych odpis zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie wpisu na blogu uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. jak prowadzić akta osobowe od 2020 Zobacz Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników i archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Nowe zasady prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych także ich elektronizacją. Dokumenty pochodzące od kandydatów na pracowników. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy dodatkowo przebiegu zatrudnienia. Dokumenty dotyczące ustania stosunku pracy. Dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika. Pozostała dokumentacja pracownicza w sprawach połączonych ze stosunkiem pracy.

Top