Konsorcjum Praktyczne wskazówki

img

Artykuł wszechstronnie ujmuje zagadnienia teoretyczne i rzeczowe spojone z systemem zamówień publicznych w Polsce. Artykuł uwzględnia najnowszą nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych Artykuł, z dn. r., wprowadzającą w oddaleniu idące przemiany w sposobie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a zarówno w zasadach wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej. Autor odnosząc się do ww. nowelizacji, jaka dostosowała prawo polskie do dyrektyw UE, omawia tak jak oryginalne unormowania unijne w tym zakresie. Lektura uwzględnia zarówno stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych, a podobnie orzecznictwo zespołów arbitrów i sądów powszechnych. Artykuł adresowany jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych, szczególnie do osób zajmujących się przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia, w jaki sposób również osób ubiegających się o nie. Prezentowana stanowisko obejmuje orzeczeń Zespołów Arbitrów, Sądów Okręgowych oraz Sądu Najwyższego, które mogą być przydatne przy stosowaniu także rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych artykułów prawa zamówień publicznych. Orzecznictwo zostało pogrupowane tematycznie, z racji z jakiego powodu wyszukiwanie orzeczeń, w obszarze interesującym czytelnika, staje się szybkie i sprawne. Lektura skierowana jest do przedstawicieli zamawiających i wykonawców, sędziów, arbitrów oraz wszystkich, jacy zajmują się zawodowo zamówieniami publicznymi.

  • Schematy księgowań z wyjaśnieniami Podstawą prawną uznawana Schematy księgowań z wyjaśnieniami Podstawą prawną uznawana
  • Kompensata potrącenia wzajemnych należności Kompensata potrącenia wzajemnych należności
  • Zmiana wykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji Zmiana wykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji
  • W podatkach od czego obliczamy podatek dochodowy W podatkach od czego obliczamy podatek dochodowy
  • 1 reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem 1 reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem
Top