Konsorcjum Praktyczne wskazówki

img

Artykuł wszechstronnie ujmuje zagadnienia teoretyczne i rzeczowe spojone z systemem zamówień publicznych w Polsce. Artykuł uwzględnia najnowszą nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych Artykuł, z dn. r., wprowadzającą w oddaleniu idące przemiany w sposobie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a zarówno w zasadach wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej. Autor odnosząc się do ww. nowelizacji, jaka dostosowała prawo polskie do dyrektyw UE, omawia tak jak oryginalne unormowania unijne w tym zakresie. Lektura uwzględnia zarówno stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych, a podobnie orzecznictwo zespołów arbitrów i sądów powszechnych. Artykuł adresowany jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych, szczególnie do osób zajmujących się przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia, w jaki sposób również osób ubiegających się o nie. Prezentowana stanowisko obejmuje orzeczeń Zespołów Arbitrów, Sądów Okręgowych oraz Sądu Najwyższego, które mogą być przydatne przy stosowaniu także rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych artykułów prawa zamówień publicznych. Orzecznictwo zostało pogrupowane tematycznie, z racji z jakiego powodu wyszukiwanie orzeczeń, w obszarze interesującym czytelnika, staje się szybkie i sprawne. Lektura skierowana jest do przedstawicieli zamawiających i wykonawców, sędziów, arbitrów oraz wszystkich, jacy zajmują się zawodowo zamówieniami publicznymi.

  • Audyt i co to kontrola zarządcza cel Audyt i co to kontrola zarządcza cel
  • BHP i Metody identyfikacji analizy i oceny zagrożeń BHP i Metody identyfikacji analizy i oceny zagrożeń
  • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki
  • Zamówienia na rb polegające na powtórzeniu Zamówienia na rb polegające na powtórzeniu
  • Kompensata potrącenia wzajemnych należności Kompensata potrącenia wzajemnych należności
Top