Nowe PZP

  • Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające
    Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające
    Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Nowe PZP | Komentarze: 0

    Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające transakcje zamawiającego na okoliczność niewykonania czyli nienależytego wykonania umowy. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na.


Top