Prawo

 • Upadłość i uproszczone postępowanie
  Upadłość i uproszczone postępowanie
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Upadłość i uproszczone postępowanie umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i niepewność pojawiające się przy stosowaniu artykułów z tej dziedziny prawa także wyobrażenie konkretnych propozycji.


 • Nowe prawo budowlane Najważniejsze
  Nowe prawo budowlane Najważniejsze
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - Najważniejsze przemiany z Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i dokładny wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r.


 • Praktyczne informacje dotyczące działalności w sektorze
  Praktyczne informacje dotyczące działalności w sektorze
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Praktyczne informacje dotyczące działalności w sektorze najmu w dobie epidemii koronawirusa skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem dodatkowo wszystkich, którzy pragneliby zainicjować karierę zawodową w obszarze zarządzania najmem albo stoją przed wyzwaniem.


 • Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych
  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych reguluje działalność ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a również za nieobecność prowadzenia rejestru wspólników czyli nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie.


 • Prawo restrukturyzacyjne przeprowadzenie aukcji;
  Prawo restrukturyzacyjne przeprowadzenie aukcji;
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo restrukturyzacyjne - przeprowadzenie aukcji; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również zależności wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), jaka.


 • Prawo rodzinne artykuły i pokrewieństwo i powinowactwo
  Prawo rodzinne artykuły i pokrewieństwo i powinowactwo
  Dodany: 2020-05-22 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1

  Prawo rodzinne artykuły i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy wśród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO również związanych z nimi regulacji KPC to całkowity sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi wielce specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to zbiór norm prawnych regulujących majątkowe i niemajątkowe stosunki.


 • art 5 ust 5 ustawy o ochronie osób i mienia i Podstawy kasacji
  art 5 ust 5 ustawy o ochronie osób i mienia i Podstawy kasacji
  Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1

  art 5 ust 5 ustawy o ochronie osób i mienia i Podstawy kasacji w procesie karnym. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny siła położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co do jego treści. Dotyczy to zwłaszcza obszaru zaskarżenia także zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i drobiazgowo omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z.


 • Gospodarka odpadami BDO 2020 Opłata produktowa naliczenie
  Gospodarka odpadami BDO 2020 Opłata produktowa naliczenie
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Opłata produktowa naliczenie rodzaje opakowań sposoby ewidencji – według nowego wzoru sprawozdania Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi.


 • Gmina i stwierdzenie nieważności uchwały rady
  Gmina i stwierdzenie nieważności uchwały rady
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1

  Gmina i stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy poprzez sąd informacji w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a zarówno poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie uchwała rady gminy w sprawie.


 • Strona www jest przeznaczony przede wszystkim
  Strona www jest przeznaczony przede wszystkim
  Dodany: 2020-02-13 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 2

  Strona www jest przeznaczony przede wszystkim dla prawników pragmatyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, rejentów oraz aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z obszaru prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych również z Polskiej Akademii Nauk, a zwłaszcza doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący zawody: sędziego, adwokata, radcy.


Top