Prawo restrukturyzacyjne przeprowadzenie aukcji;

Prawo restrukturyzacyjne  przeprowadzenie aukcji;

Prawo restrukturyzacyjne - przeprowadzenie aukcji; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również zależności wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), jaka w rzeczy samej zmienia regulacje Prawa upadłościowego również Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie wiedzy odnośnie do znowelizowanych przepisów, a zarówno wypracowanie w toku dyskusji i rozwiązywania casusów właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według nowych zasad postępowaniu upadłościowym, w szczególności postępowaniu upadłościowym prowadzonym względem jakie są skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla umów kredytu, rachunku bankowego, leasingu, factoringu? osoby fizycznej, która nie prowadzi aktywności gospodarczej, dodatkowo postępowaniu restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule poprzez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia także radca jak współpracować z nadzorcą sądowym i zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym? prawny posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego także zarządcy. Taka wzór szkolenia pozwoli na zrealizowanie analizy omawianych problemów z w największym stopniu praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu przez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu poprzez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Top