Rachunkowość

 • 1 reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem
  1 reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Zobacz jak złożyć sprawozdanie fundacji i wzór sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie artykułu o fundacjach i stowarzyszeniach zważa szereg wybitnie ważnych przemian dla fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości, aktualnych od 26 stycznia 2019 r., w tym: 1) nowy zależność sprawozdania finansowego przeznaczonego wyłącznie dla organizacji pozarządowych – załącznik.


 • wspólnota mieszkaniowa miejsca parkingowe i Budżet kosztów
  wspólnota mieszkaniowa miejsca parkingowe i Budżet kosztów
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  wspólnota mieszkaniowa miejsca parkingowe i Budżet kosztów budowy kosztyrys. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł religijny problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione.


 • Projekty unijne 2020 mops i i Role i zadania
  Projekty unijne 2020 mops i i Role i zadania
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Projekty unijne 2020 mops i i Role i zadania controllerów w trakcie przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w.


 • Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 7 artykuł
  Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 7 artykuł
  Dodany: 2020-06-05 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 7 - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej informacji dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat również zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według.


 • Rachunkowość finansowa osoby które chcą
  Rachunkowość finansowa osoby które chcą
  Dodany: 2020-06-05 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Rachunkowość finansowa - osoby które chcą przygotować się do kursu samodzielnego księgowego od asystenta do biegłego rewidenta! - takie jednostka słownikowa jest myślą przewodnią art prawa ręka ds. księgowości. To pierwszy, lecz niezmiernie poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, dla osób jakie ostatnimi czasy pracują w działach rachunkowości innymi słowy chcą wówczas taką pracę podjąć. Słuchacze poznają podstawy rachunkowości,.


 • Rachunkowość budżetowa 2020 Obowiązkowa sprawozdawczości
  Rachunkowość budżetowa 2020 Obowiązkowa sprawozdawczości
  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 2

  Rachunkowość budżetowa 2020 Obowiązkowa sprawozdawczości jednostki budżetowej celem artykułu jest przekazanie uczestnikom całkowitej wiedzy w obszarze rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej również w podsektorze rządowym w jaki sposób i samorządowym sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa przedstawiona zostanie uczestnikom jako system oparty o regulacje prawne wynikające szczególnie z ustawy o finansach publicznych również kodeksów wydanych w oparciu o ustawowe.


 • Samorządowe zakłady budżetowe Zespół Przychody
  Samorządowe zakłady budżetowe Zespół Przychody
  Dodany: 2019-11-07 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 1

  Samorządowe zakłady budżetowe. Zespół Przychody i koszty spojone z ich uzyskaniem. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest przedstawienie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem dodatkowo wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł poświęcony jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Zostaną omówione zagadnienia.


Top