Sektor publiczny

  • Zasady prowadzenia rachunkowości Specyfika rachunkowości
    Zasady prowadzenia rachunkowości Specyfika rachunkowości
    Dodany: 2020-05-01 | Kategoria: Sektor publiczny | Komentarze: 1

    Zasady prowadzenia rachunkowości. Specyfika rachunkowości budżetowej (a dlatego również rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych standardów rachunkowości), która – w ograniczonym obszarze – jest zarówno.


Top