The Public Procurement

img

Z naszego artykułu Czytelnik dowie się: Po pierwsze, gdzie szukać ogłoszeń dodatkowo informacji o przetargach, w który sposób tłumaczyć zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w który sposób przymierzać siły na zamiary – czyli w jaki sposób zabrać się do przetargu razem z inną firmą, w jaki sposób polegać na potencjale innej firmy, a podobnie na jakich wymogach używać z podwykonawców. Po drugie, wykonawca znajdzie instrukcje, w jaki sposób wykonać ofertę w taki sposób, by była atrakcyjna i wolna od błędów, w jaki sposób i kiedy zadawać pytania, w jaki sposób skompletować potrzebne oświadczenia i dokumenty dodatkowo przewyższyć przez całą procedurę przetargu. Po trzecie, poradnik naświetla ważne kwestie finansowe – warunki, terminy i zasady zwrotu wadium, kwestie wymaganych gwarancji, możliwe konsekwencje finansowe w przypadku niedotrzymania warunków postępowania, a zarówno możliwość otrzymania zaliczek na poczet realizacji zamówienia. W artykule przedstawiono krok po kroku całą procedurę konstruowania oferty wykonawcy – od formularza ofertowego, poprzez terminy i możliwości zmian, do warunków jej odrzucenia przez zamawiającego. Opis poszczególnych trybów udzielania zamówień pozwoli z kolei na odpowiednie przygotowanie się do wykonania niezbędnych w danym trybie czynności. Czytelnik znajdzie tez użyteczne porady odnośnie do środków ochrony prawnej, środków zaskarżenia dodatkowo terminów na wnoszenie odwołań i skarg. Lektura obejmuje uchwalone w roku przemiany w Prawie zamówień publicznych, mające na celu ułatwienie przystępowania do przetargów publicznych małych i średnim firmom.

  • wspólnota mieszkaniowa miejsca parkingowe i Budżet kosztów wspólnota mieszkaniowa miejsca parkingowe i Budżet kosztów
  • Nowe PZP od 2021 roku  Nowa dewiza prowadzenia Nowe PZP od 2021 roku Nowa dewiza prowadzenia
  • W podatkach od czego obliczamy podatek dochodowy W podatkach od czego obliczamy podatek dochodowy
  • czy Tarcza antykryzysowa zwolnienie czy Tarcza antykryzysowa zwolnienie
  • Zamówienia na rb polegające na powtórzeniu Zamówienia na rb polegające na powtórzeniu
Top