Ustawa Prawo zamówień

img

Prawidłowa realizacja zadań publicznych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego () sprawia wiele problemów obu stronom umowy partnerskiej. Niejasne przepisy – w połączeniu z niewystarczającym przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem osób, jakie mogłoby zaangażować się w projekt – sprawiają, że polskie instytucje i firmy rzadko decydują się na taką formę współpracy. Dzięki tej artykule dowiedzą się, jakże sprawnie i efektywnie wyzyskiwać, unikając błędów na poszczególnych etapach realizacji projektów. Autor radzi m.in., jakim sposobem wybrać należytego partnera prywatnego, ratyfikować korzystną na rzecz obu stron umowę partnerską i prawidłowo podzielić zadania i ryzyko pomiędzy partnerów przedsięwzięcia. Odpowiada przy tym na pytania:- Jakie przedsięwzięcia mogą być realizowane w zakresie ?- Jak sprawdzić, innymi słowy informacja inwestycja będzie opłacalna w formule ?- Czym różni się od koncesji na roboty budowlane i usługi dodatkowo od klasycznej prywatyzacji?- Jakie środki ochrony prawnej przysługują partnerom prywatnym?- Jak wybrać właściwy model realizacji projektu i najważniejszy rodzaj płatności?- Jakie kryteria oceny ofert są stosowane w ? Opracowanie jest skierowane do osób zajmujących się przygotowaniem i prowadzeniem planów, kierowników jednostek sektora finansów publicznych i przedstawicieli firm zainteresowanych współpracą z sektorem publicznym w toku.

  • Dokumentacja pracownicza w kwestiach związanych Dokumentacja pracownicza w kwestiach związanych
  • Audyt zamówień i do czego służą zamówienia publiczne Audyt zamówień i do czego służą zamówienia publiczne
  • Zmiana wykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji Zmiana wykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji
  • Nowe prawo budowlane  Najważniejsze Nowe prawo budowlane Najważniejsze
  • Usługi budowlane Zakres Krajowego Standardu Rachunkowości Usługi budowlane Zakres Krajowego Standardu Rachunkowości
Top