Zamówienia publiczne

 • Kontrola udzielania zamówień publicznych
  Kontrola udzielania zamówień publicznych
  Dodany: 2020-06-15 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 0

  Kontrola udzielania zamówień publicznych. Elektronizacja systemu zamówień publicznych. Wykonawcy wcześniej od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a również oświadczenia składane przez wykonawców, w tym JEDZ,.


 • Zmiana wykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji
  Zmiana wykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji
  Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 0

  Zmiana wykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji zp w praktyce. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy rozdział a, święty komunikacji zamawiającego z wykonawcami.


 • Roboty zamienne w zamówieniach publicznych na rb a roboty
  Roboty zamienne w zamówieniach publicznych na rb a roboty
  Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 0

  Roboty zamienne w zamówieniach publicznych na rb a roboty konieczne do wykonania nieobjęte umową o zlecenie publiczne. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy rozdział a, święty komunikacji zamawiającego.


 • Zamówienia na rb polegające na powtórzeniu
  Zamówienia na rb polegające na powtórzeniu
  Dodany: 2020-05-31 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 0

  Zamówienia na rb polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy rozdział.


 • Audyt zamówień i do czego służą zamówienia publiczne
  Audyt zamówień i do czego służą zamówienia publiczne
  Dodany: 2020-05-21 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 0

  Audyt zamówień i do czego służą zamówienia publiczne i elektroniczna rodzaj prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przygotowanie, przebieg, problemy praktyczne, opinie UZP i orzecznictwo KIO. Od kilku miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych praktycznych problemów, z którymi spotykają się wszyscy uczestnicy postępowań.


 • Elektronizacja zamówień publicznych uzupełnienia
  Elektronizacja zamówień publicznych uzupełnienia
  Dodany: 2020-05-21 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 0

  Elektronizacja zamówień publicznych uzupełnienia dokumentów w trybie art 26 ust 3 ustawy i nowe Prawo zamówień publicznych - główne zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów dodatkowo trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania.


 • opisywanie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków
  opisywanie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków
  Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 2

  opisywanie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych,. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy rozdział.


 • Aktualność i ważność dokumentów składanych w postępowaniu o
  Aktualność i ważność dokumentów składanych w postępowaniu o
  Dodany: 2020-02-11 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 2

  Aktualność i ważność dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz.


 • Monitorowanie wykonania ochrony
  Monitorowanie wykonania ochrony
  Dodany: 2020-01-29 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 4

  Monitorowanie wykonania ochrony danych oraz współpraca z organem nadzorczym. Współadministrowanie umowa. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać administrator danych lub podmiot przetwarzający, mimo to jednocześnie obliguje do wykazania, otóż udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie,.


 • Zasady składanie JEDZ W który sposób prawidłowo
  Zasady składanie JEDZ W który sposób prawidłowo
  Dodany: 2019-12-04 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 4

  Zasady składanie JEDZ. W który sposób prawidłowo stworzyć i złożyć JEDZ. Wykonawcy wcześniej od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także oświadczenia składane.


Top